Návrh interieru

Návrh interieru

Interiér je zpravidla samostatnou položkou v projektu - v rámci architektonické studie je nastíněno možné řešení, které je v pozdější fázi nutné dopracovat.

Koncept řešení se prolíná celým procesem, interiér stavby úzce souvisí s umístěním například koncových prvků elektroinstalací, vyústění vodovodního a kanalizačního potrubí definuje umístění umyvadel a dalších zařizovacích předmětů. Interiér stavby je její nedílnou součástí, tvoří právě tu finální slupku, vrstvu, ve které žijeme, pracujeme, bavíme se, odpočíváme... Není to jen o výběru zařízení, ale také barevného schématu, světel, povrchů, materiálů, nábytek a dekorace jsou často tou poslední tečkou.

Stejně jako u studie stavby potřebuje kvalitní interiér mít koncept. Jedním z důležitých vstupních podkladů pro návrh interiéru je třeba i Vaše představa o následné údržbě - týká se to zejména veřejných prostor (kanceláří, kaváren atd.), ale i vlastního domova. Na začátku je také dobré si dohodnout, do jaké míry se chcete na návrhu interiéru podílet, zda necháte poslední slovo architektovi nebo se chcete podílet na rozhodování více a mít konečné slovo vy sami.

Co od Vás potřebujeme:

  • Vaši představu o způsobu využití a atmosféře prostoru, materiálové a barevné preference, možnosti údržby
  • Rozsah plánované investice do vybavení prostor
  • Průběžné konzultace nad nabízenými řešeními, spolupráce při výběru jednotlivých prvků, vzorků, řešení

Co pro Vás uděláme:

  • Na základě Vašich požadavků navrhneme koncept řešení, který nám poskytne vodítko pro výběr jednotlivých prvků, barev a materiálů
  • V případě potřeby zajistíme konzultace se specialisty (osvětlení, akustika, elektroinstalace…)
  • Zajistíme vzorky vybraných materiálů a prvků interiéru
  • Zpravidla začínáme jednoduchou prostorovou skicou, můžeme pro vás zpracovat vizualizaci konečného výsledku pomocí obrázků
  • Nabízíme zpracování a prohlídku ve Virtuální realitě. Pomocí 3D brýlí se můžete rozhlédnout v budoucím prostoru s jeho vybavením.
  • Lze se dohodnout na zpracování variantního řešení

Kontakt

Dejte nám vědět a projdeme spolu váš projekt u dobré kávy