Na to bohužel není jednoduchá odpověd. Nelze stanovit paušální částku za projekt, už jenom proto, že každý projekt je zpracováván individuálně a v rozsahu dohodnutém mezi architektem a klientem.

Obecně lze říct, že cena za projekční práce - tedy architektonickou studii, projekt k územnímu a stavebnímu řízení a prováděcí projekt - je zhruba 10 - 15 % z nákladů na stavbu. Tedy pokud plánujete dům například za 4 miliony korun, je potřeba počítat s tím, že kompletní projekt od první skicy, přes všechna setkání s úředníky až po realizaci vás vyjde cca 400 - 600 tisíc Kč.

Typickým problémem na samém začátku ovšem je, že vlastně ani my ani klient nevíme jak projekt vypadá, jak je velký atp. K tomu slouží fáze konceptu a studie. Ty jsou pak zadáním pro následující fáze. Proto po úvodní schůzce jsme schopni Vám nabídnout zpracování studie za fixní cenu která se typicky bude pohybovat někde mezi 50-100 tisíci korun u projektů rodinných domů.

Cena za projekt pro územní rozhodnutí, stavební povolení nebo prováděcí dokumentaci zpravidla obsahuje honorář za práci architekta i specialistů (statika, projektanta elektro, zdravotně-technických instalací, vzduchotechniky atd.), často také za inženýrskou činnost, kterou pro Vás architekt zajišťuje. Záleží na Vaší společné domluvě, co všechno od architekta budete chtít - některé části projektu si můžete zajistit sami.

Lze samozřejmě dohodnout i hodinovou sazbu a měsíční fakturaci.

U návrhů interiéru je cena stanovena zcela individuálně, na základě dohody a způsobu práce - pokud jako klient vyžadujete variantní řešení doplněné vizualizacemi nebo Virtuální realituou, bude to dražší než když společně odsouhlasíme základní koncept, doplněný prostorovou skicou a dále už se budeme zabývat konkrétním řešením.

Rádi se s Vámi nad zadáním projektu krátce sejdeme a probereme možnosti a kolik by spolupráce stála.

Kontakt

Dejte nám vědět a projdeme spolu váš projekt u dobré kávy