Koncept a studie stavby

Koncept a studie stavby

Během několika setkání zjistíme co potřebujete a upřesníme nebo vytvoříme váš stavební program.

Čím více informací budeme mít, tím přesněji budeme moci přizpůsobit celý projekt vašemu přání.

Architektonická studie je prvním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka, navržená na základě předaných a zjištěných podkladů a sestaveného stavebního programu.  Součástí studie je návrh jednotlivých podlaží, řezy, pohledy, hmotové řešení, umístění na pozemku, také tabulky ploch jednotlivých místností a orientační odhad nákladů na realizaci. Je vaším podkladem ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru při konzultacích s dotčenými orgány.

V rámci průběžných konzultací si dále upřesníme vaše očekávání a možnosti projektu.

Co od Vás potřebujeme:

 • zadání stavby (zda jde o rodinný dům, víkendovou chatu, rekonstrukci bytu, kavárnu…)
 • chceme vědět co se vám líbí, jaké máte představy – i když to třeba zatím nevíte, určitě nějaké máte
 • stavební program – přemýšlejte nad velikostí pokojů, kolik ložnic potřebujete, jak často budete v domě pobývat…
 • podklady – výkresy nebo zaměření současného stavu, geodetické zaměření pozemku, územně plánovací informaci, fotodokumentaci atd., s jejich získáním vám rovněž můžeme pomoci
 • vaše technické a materiálové požadavky
 • průběžné konzultace
 • časové a investiční předpoklady o projektu

Co pro Vás uděláme:

 • Analyzujeme podklady a zadání, případně určíme další potřebné podklady
 • pomůžeme vám sestavit stavební program
 • zhodnotíme záměr z hlediska souladu s územním plánem
 • navrhneme hmotové a funkční řešení objektu, vypracujeme půdorysy, řezy a pohledy, sestavíme tabulku ploch pro jednotlivé funkční využití
 • lze se dohodnout na vypracování variantního řešení, vyhodnocení variant, vypracování konceptu energeticky úsporného návrhu atd.
 • orientačně určíme náklady na výstavbu
 • určíme další postup, stanovíme potřebný rozsah projektové dokumentace
 • určíme potřebné podklady pro další fáze projektu (průzkumy, měření, odborné studie), můžeme vám pomoci tyto podklady zajistit, lze s námi dohodnout zajištění inženýrské činnosti
 • zajistíme konzultace se specialisty (statika, zdravotechnika, vytápění atd.)
 • v rámci inženýrské činnosti můžeme zajistit předjednání s dotčenými orgány a vlastníky technické infrastruktury, pomůžeme vám získat územně plánovací informaci, případně také odborné studie, průzkumy a měření

Kontakt

Dejte nám vědět a projdeme spolu váš projekt u dobré kávy