Autorský dozor

Autorský dozor

V průběhu výstavby pravidelně dozorujeme průběh prací. Kontrolujeme, zda je dílo prováděno podle ověřené výkresové dokumentace, prověřujeme kvalitu prací, schvalujeme případné odchylky a úpravy. Na závěr se účastníme kolaudačního řízení. Výkon autorského dozoru může mít charakter trvalý nebo dočasný, jeho rozsah je stanoven smlouvou.

Co od Vás potřebujeme:

  • zajištění přístupu na stavbu

Co pro Vás uděláme:

  • stavbu budeme průběžně kontrolovat, o průběhu a kvalitě prací vás budeme informovat
  • budeme kontrolovat zejména soulad prováděné stavby s projektovou dokumentací, případné změny a úpravy musí vždy schválit autorský dozor
  • v případě potřeby poskytneme vysvětlení k projektové dokumentaci na stavbě
  • pokud nastanou nutné změny stavby, budeme se účastnit jednání a můžeme pro vás vypracovat alternativní řešení problému, posoudit změny oproti ověřené dokumentaci
  • v rámci inženýrské činnosti vás můžeme zastoupit při rozhodování o změnách, zajistit revizní zprávy od dodavatelů, zajistit geometrický plán zaměření stavby apod.

Kontakt

Dejte nám vědět a projdeme spolu váš projekt u dobré kávy