Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

V momentě, kdy je vydáno stavební povolení, se může začít se samotnou stavbou. Při výstavbě se postupuje podle prováděcí dokumentace. Touto dokumentací se rozumí prohloubená a rozšířená dokumentace pro povolení stavby, detailně popisuje jednotlivé konstrukce a její součástí jsou detaily řešení a přesná specifikace materiálů. Na přípravě projektu pro provedení stavby lze začít už v průběhu stavebního řízení. 

DPS se zpracovává dle profesí, samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení a v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb (SPD) s výkazem výměr. Dokumentace obsahuje specifikace jednotlivých prvků (okna, dveře, zámečnické výrobky atd.), materiály (povrchy stěn, obklady, fasáda, stavební materiály atd.) a skladby konstrukcí (skladby podlah, podhledy, skladby obvodových stěn, střechy atd.). Rozsah a obsah prováděcí dokumentace je stanoven vyhláškou.

Celkově je prováděcí dokumentace nezbytná pro zdárnou realizaci, umožňuje nám vyhnout se problémům na stavbě a řešení důležitých detailů na poslední chvíli.

Co od Vás potřebujeme:

  • průběžné konzultace
  • odsouhlasení navrženého technického řešení, výběru koncových prvků, materiálového řešení

Co pro Vás uděláme:

  • vypracujeme prováděcí dokumentaci v odpovídajícím rozsahu v souladu se schválenou dokumentací pro povolení stavby a platnými právními normami, na základě které bude možné sestavit výkaz výměr a položkový rozpočet stavby
  • koordinace jednotlivých profesí (specialistů), zajištění zpracování jednotlivých částí projektové dokumentace specialisty
  • stanovíme podmínky pro vypracování realizační (dílenské a výrobní) dokumentace a pro soupis stavebních prací
  • dále lze zpracovat alternativní řešení a jejich vyhodnocení (např. materiálové), projekt souborného řešení interiéru (vnitřní vybavení, výtvarná díla, komunikační grafika), dále vám můžeme pomoci s vyhledáním a oslovením potenciálních dodavatelů stavby


Kontakt

Dejte nám vědět a projdeme spolu váš projekt u dobré kávy