Rodinný dům Zlenice

Zlenice

Ing. arch. Jaroslav Mach st., Ing, arch, Jaroslav Mach ml., Ing. arch. Marek Macejko, Ing. arch. Marian Počuch, Ing. arch. Lucie Lindovská

2018 studie

Rodinný dům Zlenice

Dům se nachází v klidné lokalitě na okraji obce a má kolem sebe krásnou velkou zahradu. Dům samotný je ze 30. let 20. století a pravděpodobně sloužil jako letní dům, z toho také vychází jeho poměrně lehká konstrukce a jednoduchá dispozice. 

Návrh spočívá v několika jednoduchých myšlenkách – zachovat a rozvíjet současný ráz domu, a zároveň jej přizpůsobit k užívání velké rodiny se třemi, možná i čtyřmi dětmi, a také vytvořit zázemí pro případné hosty. Z prostorových požadavků vyplynulo jako nejlepší řešení navrhnout přístavbu, která dům rozšiřuje směrem k lesu. 

Přístavba se tak stává nejviditelnějším zásahem, je pojatá jako jednoduchý kvádr, který nekonkuruje hlavní stavbě a je od ní hmotově oddělená zúženým a sníženým krčkem, který navazuje na hlavní schodiště domu a zároveň se do něj schová stávající spižírna. Volba tmavé omítky přístavby koresponduje s umístěním na hranici lesa, kde splývá s jeho tmavšími odstíny, a zároveň podtrhuje kontrast původní a nové části. 

Největší zásah do vnitřní dispozice původního domu je zvětšení kuchyně v přízemí na celou hloubku domu, kuchyně tak dostane volnější dispozici s velkým ostrůvkem uprostřed. Zároveň došlo k propojení celého přízemí přes centrální chodbu, ze která vzniká spíše obytná hala, a celé přízemí se pak i díky sjednocení podlahy stane společenskou zónou domu bez příliš striktního dělení. Přístavba je napojena do provozu stávající stavby z mezipodesty schodiště, které je zachováno.


Rodinný dům ZleniceRodinný dům ZleniceRodinný dům ZleniceRodinný dům ZleniceRodinný dům Zlenice
No items found.
Rodinný dům ZleniceRodinný dům Zlenice

Kontakt

Dejte nám vědět a projdeme spolu váš projekt u dobré kávy