Parkovací dům Pod Nuselskými schody

Praha

Ing. arch. Jaroslav Mach st., Ing. arch. Jaroslav Mach ml., Ing. arch. Lucie Lindovská, Ing. arch. Kateřina Holková

2017 studie

Parkovací dům Pod Nuselskými schody

Předmětem architektonické studie bylo prověřit možnosti realizace parkovacího domu na křížení ulic Bělehradská a Pod Nuselskými schody před bývalou budovou nádraží Vinohrady. 

Řešení navazuje na svah v úrovni kaple. Budova je zapuštěna do terénu, nepřesahuje patu kapličky a plynule navazuje na chodník v ulici Pod Nuselskými schody, a to na dvou místech. Střecha je řešena jako zelená, pochozí, kde lze vhodně umístit i dětské hřiště. Plocha střechy je rozdělena do dvou úrovní. Horní úroveň navazuje na prostor okolo kaple Sv. Rodiny, která tak dostává významnější pozici ve svém okolí – součástí záměru by měla být obnova kapličky a zejména okolního prostoru, který je momentálně ve velmi neutěšeném stavu. 

Zhruba v polovině délky budovy se pak střecha snižuje o jedno patro, sleduje tak klesání terénu směrem k ulici Bělehradská. Obě úrovně jsou spojeny schodištěm, aby byla celá plocha prostupná pro pěší. Na nižší úrovni střechy je navržena plocha pro dětské hřiště. 

Vjezdy do garáže jsou umístěny v ulici Pod Nuselskými schody a ze strany bývalého nádraží. Tento prostor bude řešen jako pěší zóna s nájezdovým obrubníkem z ulice Bělehradská, vjezd bude povolen pouze pro parkující auta. Na jižním konci pozemku, směrem do ulice Bělehradská, je v posledním traktu budovy umístěna malá kavárna a schody, které stejně jako na opačné straně ulice vyrovnávají výškový rozdíl mezi úrovní podlahy kavárny a chodníkem.

Celkem je v této variantě navrženo 112 parkovacích míst plus dvě snížená místa ve 3 PP, kde je možné parkovat buď menší automobily, nebo motorky. Pro parkování kol je určen prostor vedle únikového schodiště v 1 NP, v těsné blízkosti vchodu do garáže.

Parkovací dům Pod Nuselskými schodyParkovací dům Pod Nuselskými schodyParkovací dům Pod Nuselskými schodyParkovací dům Pod Nuselskými schodyParkovací dům Pod Nuselskými schody
No items found.
Parkovací dům Pod Nuselskými schodyParkovací dům Pod Nuselskými schody

Kontakt

Dejte nám vědět a projdeme spolu váš projekt u dobré kávy