Bytové domy v Lochkově

Lochkov

Ing. arch. Jaroslav Mach, Ing. arch. Martin Frei, Ing. arch. Hana Drdlová, Ing. arch. Jaroslav Mach ml., Ing. arch. Lenka Mrzílková, Ing. arch. Lucie Lindovská

2011 studie, 2012-2016 DUR

Bytové domy v Lochkově

Klientem jsem byli osloveni abychom převzali rozpracovaný projekt, který byl ve stupni územního rozhodnutí odmítnut úřady. Projekt jsme přepracovali, projednali s úřady a získali územní rozhodnutí.

Projekt bytových domů je v lokalitě Lochkova zásadním demografickým zásahem, celý projekt je proto orientován především na člověka a to jak nově příchozího, tak i stávajícího. Celý komplex tvoří centrum obce a propojuje její důležité části jako například hřiště, městský úřad, park a mateřskou školku.

Parkování je vyřešeno v podzemních garážích a tak na povrchu je celá plocha využita jako zahrádky a nebo právě stezky pro pěší propojující jednotlivé části obce.

Bytové domy v LochkověBytové domy v LochkověBytové domy v LochkověBytové domy v LochkověBytové domy v Lochkově
No items found.
Bytové domy v LochkověBytové domy v Lochkově

Kontakt

Dejte nám vědět a projdeme spolu váš projekt u dobré kávy