Dřevo jako stavební materiál je využíváno od pradávna - má vhodné vlastnosti, je snadno opracovatelné a vždy bylo relativně dostupné. V dnešní době, která stále více klade důraz na udržitelný rozvoj, je jeho velkou výhodou velmi nízká uhlíková stopa - zejména pokud použijeme lokální zdroje. A v současné době lze ve stavebnictví naplno využít potenciálu dřeva jako konstrukčního materiálu pomocí moderních způsobů zpracování. Jedním z nich jsou tzv. CLT panely.


Zkratka CLT znamená Cross Laminated Timber - tedy doslova “křížem lepené dřevo”. Jedná se o dřevěné panely z masivního dřeva. Panely se používají ve výstavbě pro výrobu jednotlivých stavebních dílů - stěn, stropů i střešních konstrukcí, v České republice téměř výhradně jen pro stavbu rodinných domů, případně veřejných staveb menšího měřítka, ale například v Rakousku, Švýcarsku nebo ve Skandinávii se běžně využívají i pro výstavbu vícepodlažních bytových domů nebo hotelů. V našem portfoliu najdete hned několik staveb z tohoto materiálu, včetně realizací.


Stavební díly z tohoto materiálu díky použití kvalitního vysušeného dřeva a technologii lepení jednotlivých vrstev do kříže (podobně jako klasická překližka) vykazují velkou stabilitu - nevznikají v nich trhliny, dřevo již dále “nepracuje”. Jedná se o výstavbu z prefabrikovaných panelů - podobně jako to bylo běžné při výstavbě panelových domů, s tím rozdílem, že panely nejsou betonové, ale dřevěné. Jednotlivé díly jsou na základě projektové dokumentace připraveny předem v kontrolovaném prostředí výrobní haly, tím je eliminováno množství nenadálých překvapení na stavbě. Ve výrobě jsou připraveny veškeré okenní i dveřní otvory, lze připravit drážky a prostupy pro instalace. Na místo stavby pak přijede kamion a hrubá stavba celého domu je složena během několika dní.


V České republice jsou asi nejznámější dva výrobci CLT panelů - je to rakouská Stora Enso a český Novatop. Každá z firem k výrobě přistupuje na základě trochu odlišné technologie. Stora vyrábí ve výrazně větších objemech, panely jsou skládány z jednotlivých vrstev tl. 2 cm a minimálně ve třech vrstvách. Panely jsou pak používány především jako “hrubý” stavební materiál - počítá se s tím, že bude mít ještě povrchovou úpravu, nejčastěji se dělají předstěny, které zároveň umožňují vedení instalací po povrchu stěny. Stora neumožňuje přípravu skrytých drážek v panelech, např. pro elektroinstalace. Je to dáno technologií i objemem výroby. Panely lze využít jak na vertikální (stěny) tak na horizontální (stropy, střechy) konstrukce.


Oproti tomu Novatop vychází z technologie tzv. biodesky (nebo také SWP desky)- základním prvkem je panel složený ze tří vrstev - z vnějších stran jsou povrchové lamely tl. 9 mm a uvnitř středová výplň z běžného řeziva. Díky tomu je dosaženo dostatečné únosnosti prvků - panel tl. 84 mm bez problémů vyhoví jako nosná stěna pro dvoupodlažní rodinné domy - a zároveň je zaručena vysoká kvalita povrchu. Pohledová kvalita u panelů Novatop je tak cenově dostupná, de facto vychází levněji, než kdybyste chtěli zkonstruovat instalační předstěnu. U panelů Novatop je také běžná příprava veškerých prostupů pro instalace a také vrtání skrytých drážek pro vedení elektřiny uvnitř stěn, v hotovém panelu na stavbě pak jsou rovnou připravené otvory pro osazení elektrokrabic. Na rozdíl od desek Stora tento systém neumožňuje použití samotné desky pro horizontální konstrukce, Novatop systém však obsahuje řešení pro tyto konstrukce pomocí tzv. Element a Open panelů. V podstatě se jedná o trámovou konstrukci spojenou pomocí biodesky tl. 27 mm buď po jedné (Open), nebo po obou stranách (Element). Prostor mezi trámy lze vyplnit tepelnou izolací, v případě stropních konstrukcí mezi obytnými patry také akustickými polštáři.


V systému Novatop jsme navrhli několik staveb, které vám postupně představíme. V projektu pro Dům na skále v Mokropsech jsme se rozhodli využít výhod obou systémů (Novatop a Stora) a spojit je v jeden funkční celek. Více se dozvíte v jednom z našich příštích článků.

Kontakt

Dejte nám vědět a projdeme spolu váš projekt u dobré kávy